Wie is… Chantal Blom gezin

Mijn naam is Chantal Blom. Samen met Vincent heb ik twee geweldige kinderen, Valentijn en Anne-Mae. Sinds 2002 werk ik als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Leerkracht is een prachtig beroep, ik beleef er nog evenveel plezier aan als in het begin. Door de jaren heen heb ik voor alle groepen gestaan, van de kleuters in groep 1 tot en met de tieners van groep 8.  Mijn ervaring is dat kinderen op school vaak wel horen wat ze moeten leren, maar niet leren hoe ze moeten leren. Hierin wil ik kinderen graag op weg helpen, zodat leren weer leuk wordt.                                                                                                                                                

Uit het hoofd, in het hoofd.

Op dit moment geef ik les aan groep 3 in het basisonderwijs. Op deze leeftijd moeten kinderen lesstof gaan automatiseren. Woorden in één oogopslag herkennen, zonder het letter voor letter te moeten spellen. Uit het hoofd weten hoeveel 7+3 is, zonder natellen op de vingers. Vaardigheden die ze in de groepen erna hard nodig hebben, om het leertempo bij te benen. Het vastlopen in het onderwijs ontstaat vaak op deze leeftijd.

Hoe leer jij?

jongen loupeBij de geboorte is iedereen visueel ingesteld. Langzamerhand neemt de taal het over. Visueel ingestelde kinderen denken in ‘plaatjes’. Ze kunnen daardoor niet uit de voeten met het overwegend ‘talige’ lesaanbod.
Ook hier heb ik de afgelopen jaren veel leerlingen op zien vastlopen.
Het leren lukt ze niet, ze zijn onrustig in de klas of krijgen gedragsproblemen.
Die kinderen wil ik individueel of in kleine groepen, graag helpen hoe ze kunnen leren. Dit doe ik door met het kind, antwoord te vinden op deze vragen:

 • Hoe onthoudt jouw kind nieuwe dingen het gemakkelijkst?
 • Is jouw kind talig of visueel ingesteld?
 • Welke leerstrategie past het beste bij jouw kind?

Kortom, hoe leert jouw kind?

Tijdens het WijsLeren traject, voelt je kind weer hoe het is als dingen wél lukken. Dat levert al snel vertrouwen op in eigen kunnen en plezier in WijsLeren.

Wijsleren

Wijsleren is een kleinschalige praktijk die hulp biedt aan kinderen en volwassen die vastlopen in het leerproces of persoonlijk vlak. Wijsleren geeft praktische ondersteuning, individueel of in kleine groepjes, bij leerproblemen op het gebied van:

• Taal en rekenen
• Begrijpend lezen
• Onthouden van leerstof
• Huiswerk plannen
• Huiswerk en leren op middelbaar en voorgezet onderwijs

Leer je eigen wijze kennenbeeldenker o

Een beelddenker leert anders dan iemand die denkt in taal en tekst. Met verschillende technieken vinden we samen uit, welk van de twee denkwijzen het beste past. Dat specifieke talent voor taal of beeld, gebruiken we om het leren gemakkelijker te maken. Zo leer jij en/of je kind om vanuit zelfvertrouwen te leren. Leren is dan niet meer lastig, maar wordt juist leuk!

Zeker leren

Problemen met leren kan allerlei oorzaken hebben. Wijsleren helpt ook kinderen en volwassenen op weg, die vastlopen in het leerproces of hinder ondervinden door:
•  Concentratie problemen
•  Faalangst
•  Onzekerheid
•  Angsten
•  Slaapproblemen
•  Niet lekker in je vel zitten
•  Gepest worden of de pester zijn
•  Moeite hebben met het aangaan van sociale contacten

Hoe werkt Wijsleren?

Op school horen kinderen vaak wel wat ze moeten leren, maar niet hoe ze moeten leren. Met alle gevolgen van dien.
Wijsleren ontdekt samen met je kind waar zijn of haar talenten liggen. Tijdens het begeleidingstraject zetten we dat talent in.
Als ze daarbij hun zintuigen gebruiken en laten samenwerken, leren ze hoe zij lesstof kunnen onthouden. Dan wordt leren weer leuk.

Snel leereffect

Een kind dat individuele begeleiding krijgt of in een kleine groep, krijgt meer aandacht dan wat normaal in klasverband mogelijk is op school.
Eén-op-één is het gemakkelijker inspelen op een specifieke behoefte. Je kind merkt snel effect waardoor de begeleiding niet langer hoeft te duren dan nodig is.

Elk kind heeft talent om te leren

Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. Samen met het kind ontdekt Wijsleren welk talent dat is.
Hieronder enkele technieken die we toe kunnen passen:

 • Wereldspel, ontdekt voorkeur voor het visuele of de taal
 • Leren-leren methode, combineert beeld en taal
 • JaMaRa rekenen, rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
 • Leesrijpheid onderzoek. Onderzoekt op speelse wijze of het kind aan lezen, taal en spelling toe is.
 • Rekenrijpheid onderzoek. Onderzoekt op speelse wijze of het kind aan rekenen toe is.
 • Wijsleren door spelenderwijs talenten ontdekken en leren inzetten
 • Braingym en ontspanningstechnieken traint de motoriek / oog-handcoördinatie en brengt rust en leert focussen
 • Zeker in Balans®, training faalangstredutie
 • COACHEE!®spel, geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag.

Je kind gaat ervaren dat dingen wél lukken, wat goed is voor het zelfvertrouwen. Zo krijgt het weer plezier in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Werkwijze

Tijdens een intake-gesprek van 30 minuten (vrijblijvend) bespreken we wat de hulpvraag is en wat het plan wordt voor de komende 5 begeleidingsafspraken. Een afspraak duurt 60 minuten. Na 5 afspraken is er een evaluatie van 30 minuten. Hierna bepalen we samen of we de begeleiding voortzetten.

Maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden of uitingen, niet hierboven genoemd. Aarzel niet volg je gevoel. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.