Kindercoaching

Wat is Kindercoaching bij Wijsleren?  Ouders zien hun kind het liefst vrolijk en zorgeloos. In de meeste gevallen is dit ook zo. Soms zit een kind niet zo lekker in zijn vel. Dit kan komen door een gebeurtenis, [leer]probleem of angst en weet je kind niet hoe het hiermee om moet gaan. Het kan ook zijn dat het nog niet duidelijk is waarom je kind niet lekker in zijn vel zit. We gaan niet graven naar de oorzaak. Ik stimuleer je kind om zelf de oplossing te vinden en toe te passen.

Hoe werkt het?

Bij wijsleren gaan we altijd uit van het positieve en het zelf oplossend vermogen waarover we allemaal beschikken.Dit doen we door de wijsheid, kwaliteiten en talenten van je kind in te zetten en te [her]ontdekken. Ik gebruik mijn kennis, intuïtie en ervaring om samen met het kind te onderzoeken welke persoonlijke ontdekkingstocht bij hem of haar past. Dit doen we op een speelse en creatieve manier, die aansluit bij jullie kind. Dit alles gebeurt in een warme huislijke omgeving. Mijn ervaring is dat kinderen zich hier snel in thuis voelen.

Waarbij kan een kindercoach helpen:

  • Slaapproblemen
  • Boosheid, angst, verdriet.
  • Frustratie en onzekerheid
  • Gepest worden of pesten
  • Omgang met andere kinderen
  • Stil en terug getrokken gedrag
  • Scheiden

Duur van het coaching traject:

Het coaching traject is kort durend meestal tussen de 5 a 10 keer. Van te voren is niet in te schatten hoeveel sessies er nodig zijn. Ieder kind is anders. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn dan is er altijd overleg.

Intake:

De intake doe ik het liefst in de vertrouwde omgeving van het kind. Ik kom ongeveer 45 minuten bij jullie thuis. Ik stel me voor aan je kind en maak even een praatje of we doen een spelletje. Daarna stel ik nog wat vragen over de levensloop van je kind. Samen kijken we naar wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik advies over het vervolg traject. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een aantal sessies.

Na 5 sessies plannen we een evaluatie in. Hierin bespreken we de voortgang.

COACHEE!-spelHet COACHEE!-spel

Het Coachee spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema’s: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.