Hoe ziet jouw kind de wereld?

WereldspelBij de geboorte is iedereen visueel ingesteld. Taal komt daar langzamerhand bij. Tijdens de kleuterjaren ontwikkelt een kind een voorkeur voor een van die twee. Het wereldspel is één van de methodes die WijsLeren hanteert om te onderzoeken waar het talent van je kind ligt.

In het wereldspel bouwt het kind een dorp met blokken en ander materiaal. Dit duurt ongeveer 10 tot 20 minuten, tijdens het bouwen wordt niet gesproken. Aan de werkwijze van het kind is te zien of, en in hoeverre het een beelddenker is.  tijdens het bouwen wordt niet gesproken. Aan de werkwijze van het kind is te zien of, en in hoeverre het een beelddenker is. Beelddenkers zijn snelle kijkers, denken associatief en ze doen veel tegelijkertijd.
Taaldenkers hebben een voorkeur voor volgorde, denken in procedures en zien meer details. De manier van denken die in het bouwen van het dorp tot uitdrukking komt, past WijsLeren toe in de verdere begeleiding bij het leren.

Bekende beelddenkers

In het overwegend talige onderwijs, lopen beelddenkers vaak vast. Dat een beelddenker door toepassing van de juiste leermethodes heel ver kan komen, bewijzen deze bekende beelddenkers: Albert Einstein, Woopi Goldberg, Walt Disney

albert einsteinwoopi